Kofi Kinaata – Thy Grace (Lyrics & Video)

0
Share This

Kofi Kinaata – Thy Grace (Lyrics & Video)

Kobby Heart - I should have known 👇👇👇

DOWNLOAD Kofi Kinaata – Thy Grace

Jah Jah nny3 awo’aa
Hw3!Obi ne yem’ nka woreko mpo menko bi
W)rot) ma me nnya sika nnt) bi
Obi ne yem’ nka asem ato Kofi
Me da prison na me renom zontoli
Ewurade nny3 awo’a nka Nka me y3 lonely ma hwehw3 obi
M’aka m’as3m akyer3 no Ma me nnya obia, me nnya obia
M’ab) me ndwom akyer3 no oo

CHORUS:::::Adom Wura, Nny3 awo’a nka!Ewurade nny3 awo’a nka 2.Hw3! Wo k? h3n daa nso still aa y3nnwuW) serew kwa nso h)n akoma mu sumH)n yem’ nka enigyie yi adan me s?W’3study me nso still aa wonnh? Hw3 adze w)nnda ooAme ntsi w)nnda oo Anadwe desuom aa y’adeda noNa h)n dze w) rekyekyer na rekankye ny3mba egu h3n doNaaso ne nyinaa enntum ammba mu S3 efidie sumfo h)n efidie ebubu ma Kofi me re’cruise m’etwa Seven (7) aa W) y33 aa manntse ase yi, Nny3 awo anka

DOWNLOAD Kofi Kinaata – Thy Grace

Share This

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here